AFTELLEN NAAR 31 DECEMBER 2019, 18:00u!

door Robin op 08-12-2018, 13:51
OOSTERHOUT - Ook Oosterhout moet gaan kijken naar een vuurwerkverbod op kwetsbare locaties, zoals bij verpleeghuizen en zorgcentra. “Er móet iets gebeuren, vuurwerk heeft te veel negatieve aspecten“, vindt raadslid Jan Boers (GroenLinks). De partij komt dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering met een voorstel: de burgemeester moet bekijken of een verbod mogelijk is tijdens de jaarwisseling van 2019-2020. 


De afgelopen weken deden de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen vuurwerk al in de ban voor ‘gevoelige‘ locaties. Zo heeft burgemeester Jan Luteijn in Geertruidenberg elf plekken aangewezen die extra aandacht krijgen van de boa's. Het liefst ziet GroenLinks bij de komende jaarwisseling al een verbod. “Maar wij denken dat de burgemeester dinsdag gaat zeggen dit nog niet gaat lukken, omdat de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gewijzigd moet worden.“ 

Dat buurgemeenten met een verbod komen, is niet zozeer de aanleiding voor GroenLinks om met dit voorstel te komen. “Dat is vooral het onlangs uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.“ De Onderzoeksraad wil vuurwerk verbieden dat veel letsel veroorzaakt, zoals vuurpijlen. Hetzelfde geldt voor overlastgevende knallers. Volgens de raad leidt dit vuurwerk tot te veel slachtoffers en ordeverstoringen. 


“Daarnaast kost het herstel van de schade veel geld, voor de gemeente Oosterhout de afgelopen jaren gemiddeld 30.000 euro. Dat is niet te verantwoorden. Verder is er schade aan particuliere eigendommen en natuur en milieu“, noemt Boers een ander negatief aspect.


GroenLinks denkt dat er draagvlak is voor een verbod. “Uit een enquête van BN DeStem blijkt dat 58 procent van de respondenten in Oosterhout een vuurwerkverbod wil. Dit percentage zou nog eens een stuk hoger kunnen liggen bij een representatieve peiling, omdat het aantal ouderen in deze gemeente relatief hoog is.“


Als Oosterhout in 2019-2020 vuurwerk verbiedt op diverse plaatsen, dan is de volgende stap om te kijken of dit verbod nog verder uitgebreid kan worden, meent GroenLinks. Op de lange termijn denkt de partij aan een vuurwerkshow, die de gemeente zelf aanbiedt. Boers: “Er zijn positieve ervaringen in Duitsland en Frankrijk. Het kan voor Oosterhouters een gezellig samenzijn worden, als ze om 24.00 uur naar een centrale show kunnen.“
BRON
door Robin op 07-12-2018, 23:33
NIJMEGEN - Nijmegen als vuurwerkvrije stad, met hier en daar een zone waar vuurpijlen wel mogen worden afgestoken. Dat is het ideaalbeeld van April Ranshuijsen en Michelle van Doorn, fractievoorzitters van GroenLinks en Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. 


Zij bereiden een motie voor waarin burgemeester Hubert Bruls wordt gevraagd de eerste voorbereidingen te treffen voor zo'n vuurwerkvrije stad. Zo kan onderzocht worden of er in de stad inderdaad vuurwerkzones ingericht kunnen worden, misschien wel één per wijk. Tegelijk kan er nagedacht worden over alternatieve activiteiten zoals een vuurwerkshow op een centrale plek. ,,Of misschien wel een lichtshow”, oppert Van Doorn.  

Verminkingen
Met dergelijke voorbereidingen zou Nijmegen een nieuwe stap zetten in de bestrijding van de overlast door vuurwerk. Er zijn inmiddels veel instanties en hulpdiensten die pleiten voor een vuurwerkverbod, volgens Ranshuijsen. Zij somt op: ,,Politie, buitengewoon opsporingsambtenaren, brandweer, ambulancediensten, dierenwelzijnsorganisaties en artsen. Die zien het elk jaar gebeuren: brandwonden, verminkingen, vernielingen. Vuurwerk in combinatie met alcoholgebruik is gewoon gevaarlijk.”

Citaat:
We willen mensen niets afpakken. We willen dat het voor iedereen leuk blijft
Michelle van Doorn, Partij voor de Dieren

Door de import van illegaal vuurwerk wordt het nog gevaarlijker, zegt Van Doorn. ,,Een kwart van het vuurwerk dat afgestoken wordt, is al illegaal. Al het gedoe is moeilijk te controleren. Het wordt vervoerd vanaf Polen, opgeslagen in schuurtjes. Er is illegaal vuurwerk dat de kracht evenaart van granaten.”

Ranshuijsen en Van Doorn pleiten er wel voor om de inwoners van de stad bij de plannen te betrekken. ,,Veel mensen houden graag vast aan tradities, omdat ze het gezellig willen houden. Maar dat hoeft niet altijd met vuurwerk", volgens Van Doorn. ,,In sommige wijken zal het best spannend worden, maar we hoeven ook niet meteen helemaal overstag. Wij hebben een ideaal, maar willen mensen niets afpakken. We willen dat het voor iedereen leuk blijft.”
BRON
door Robin op 07-12-2018, 23:31
MEDEMBLIK – Vanaf half oktober is het in Westfriesland al raak met het afsteken van vuurwerk. En ondanks dat de politie én de Boa’s er alles aan doen om de overlast in de hand te houden is het water naar de zee dragen.


Als de politie of de Boa’s op een melding afgaan zijn de daders allang gevlogen en is het ondanks een zoekactie naar de dader(s) vaak niet te doen om deze aan te houden. De groepen jongeren die illegaal vuurwerk afsteken zorgen ook voor meer en meer vernielingen . Zo zijn al diverse brievenbussen het slachtoffer geworden van vuurwerkbommen in Westfriesland. Onlangs werd er nog in Andijk een brievenbus met inhoud volledig aan gruzelementen geblazen door zwaar vuurwerk. 

Politie verhoogd strijd tegen illegaal vuurwerk
De opsporing en inbeslagname van illegaal vuurwerk is arbeidsintensief en legt een zware druk op de beschikbare politiecapaciteit. Dit vuurwerk is levensgevaarlijk voor burgers, hulpdiensten en de politie. De kracht van dit vuurwerk is te vergelijken met de kracht van een aanvalsgranaat. De politie wil het transport van dit vuurwerk daarom tot een minimum beperken.

Oproep aan burgers
Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Burgers die vermoeden dat iemand in hun omgeving illegaal vuurwerk bezit of verhandelt of anderszins informatie hebben over bezit van/handel in illegaal vuurwerk worden opgeroepen de informatie te delen met de politie.

Webshops uit de lucht gehaald
Op verzoek van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn vier Poolse webshops uit de lucht gehaald die illegaal vuurwerk verkochten. Via de webshops zijn de afgelopen jaren vele duizenden pakketten met levensgevaarlijk vuurwerk naar Nederland verstuurd. De afgelopen weken zijn honderden pakketten bij de kopers in beslag genomen.
Politie en OM zien de afgelopen jaren een toenemende handel van zwaar, illegaal vuurwerk via internet. De webshops uit Polen bieden het vuurwerk te koop aan, waarna het via postpakketten naar Nederland en andere Europese landen wordt verstuurd. Het gaat om professioneel vuurwerk, dat particulieren niet mogen bezitten of afsteken.
‘Het transport van het vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Postbestellers en medewerkers van distributiecentra en zogenoemde pakketpunten krijgen de pakketten in handen, zonder dat zij de explosieve inhoud kennen. Als zo’n pakket ontploft, zijn de gevolgen niet te overzien’, zegt Ad Nieuwdorp, landelijk vuurwerkexpert bij de politie. Ook de onbeveiligde opslag van het vuurwerk door de kopers, veelal in woningen, is levensgevaarlijk. Voor zowel henzelf als hun gezinsleden en omwonenden.

Daar wordt aan de deur geklopt
De acties in Nederland en Duitsland richtten zich onder meer op de kopers van het vuurwerk. In Duitsland zijn in totaal zo’n vijftig woningen doorzocht. In Nederland heeft de politie zicht gekregen op ruim 2.000 adressen, waar de afgelopen maanden vuurwerk is besteld. De afgelopen weken zijn al veel van deze adressen bezocht en zijn enkele duizenden kilo’s illegaal vuurwerk in beslag genomen.
‘Kopers die nog niet zijn bezocht, kunnen binnenkort politie aan de deur verwachten,” vertelt Broere. “Ook als zij het vuurwerk niet meer in hun bezit hebben, wordt tegen hen proces-verbaal opgemaakt. De politie beschikt over voldoende informatie om aan te tonen dat de bewuste personen vuurwerk hebben besteld, zoals overboekingen naar de bankrekeningen van de webshops.’

Oorworm
Naast het grote internationale vuurwerkonderzoek worden handel en bezit van illegaal vuurwerk ook op andere manieren aangepakt. Zo is ook het internetvuurwerkteam Oorworm dit jaar weer actief. Het team houdt zich vooral bezig met het verstoren van illegale vuurwerkhandel via sociale media, zoals Instagram. In samenwerking met politiemensen uit de eenheid Oost-Nederland en de Hogeschool Windesheim liet team Oorworm dit jaar al 1700 accounts offline halen, omdat er vuurwerk werd aangeboden.
Ook ontvangen zo’n 3.000 mensen een waarschuwingsbrief, omdat zij vorig jaar zijn betrapt met (illegaal) vuurwerk. Met de brief wil de politie voorkomen dat zij dit jaar opnieuw de fout ingaan. 
Ten slotte heeft team Oorworm een beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van financiële dienstverleners in de strijd tegen de handel in illegaal vuurwerk. Het primaire doel is het frustreren van betalingen aan vuurwerkwebshops. Het is aan het eigen oordeel en de mogelijkheden van de financiële dienstverleners welke maatregelen zij tegen de betrokken webshops en hun klanten nemen.BRON
door Robin op 07-12-2018, 23:29
Enschede – De gemeentebrede campagne ‘Enschede viert oud en nieuw’ is op 7 december officieel van start gegaan. Net als vorig jaar richt de campagne zich op een jaarwisseling met zo min mogelijk overlast voor mens en dier, en minder vuurwerkslachtoffers.
Hiervoor wordt opnieuw in Enschede campagne gevoerd, voorlichting op scholen gegeven en zijn er (verplichte) vuurwerkvrije zones. De campagne vloeit voort uit de Stadsdialoog Vuurwerk van vorig jaar. Het doel van de campagne is het bereiken van een cultuuromslag ten opzichte van vuurwerk. Een proces dat in 2017 is gestart vanuit de genoemde Stadsdialoog Vuurwerk. Drie inwonersinitiatieven uit deze stadsdialoog zijn toen tijdens een Burgerbesluit aangenomen en uitgevoerd tijdens de eerste campagne vorig jaar.

Gemeentebrede campagne
Tijdens de gemeentebrede campagne wordt op diverse manieren aandacht gevraagd voor een rustige en veilige jaarwisseling. Zo hangt er sinds vandaag een groot doek aan de gevel van het Stadskantoor, komen er posters in het straatbeeld van Enschede en worden folders uitgedeeld door vuurwerkverkopers met tips hoe je veilig omgaat met vuurwerk. Daarnaast wordt er via social media en internet aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Centraal in de campagne staat de website www.enschedeviertoudennieuw.nl.


Voorlichting op scholen
In samenwerking met Bureau HALT wordt net als vorig jaar voorlichting gegeven op scholen in het voortgezet onderwijs. Daarbij krijgen alle leerlingen veiligheidspakketje, met onder meer een vuurwerkbril en een aansteeklont.


Vuurwerkvrije zones
Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan van 31 december 2018 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester & wethouders heeft enkele locaties als verplichte vuurwerkvrije zone aangemerkt. Hier is het verboden om vuurwerk af te steken. Deze locaties zijn: het gebied rond MST, het dierenopvangcentrum en de kinderboerderijen De Wesseler, Noord en Erve ’t Wooldrik, het Volkspark, het Van Heekpark, het Ledeboerpark, het Florapark en Erve ’t Stroink. Daarnaast kunnen mensen zelf ook aangeven dat ze het afsteken van vuurwerk in hun woonomgeving liever niet hebben. Hiervoor kunnen ze een poster achter het raam hangen. Deze poster wordt 24 december verspreid via Huis aan Huis Enschede en kan ook afgehaald worden bij de bibliotheken of bij de balie in het Stadskantoor.Monitorgroep
De inwonersgroepen waarvan de voorstellen vorig jaar tijdens het Burgersbesluit Vuurwerk zijn aangenomen, zijn ook dit jaar betrokken bij de uitvoering van de campagne. Ze vormen een monitorgroep die de voortgang van het burgerbesluit nauwlettend volgt.
BRON
door Robin op 07-12-2018, 23:07
Bij de politie zijn afgelopen weken tientallen meldingen gedaan over het illegaal afsteken van vuurwerk in Zwolle. De wijk Stadshagen is ‘koploper’.


In november en de eerste week van december zijn in totaal 35 meldingen binnengekomen over het afsteken van vuurwerk. Stadshagen, al jaren dé vuurwerkwijk van Zwolle, neemt er 11 voor haar rekening. Ook in de Aa-landen en Assendorp wordt al geknald. Uit beide wijken werd 6 keer aan de bel getrokken over het te vroeg afsteken van vuurwerk. 
In vier Zwolse wijken lijkt het op basis van de politiecijfers relatief rustig. In Dieze, Westenholte, Berkum en de binnenstad werd ‘slechts’ één keer vuurwerkoverlast gemeld. 
Vorige maand liet de politie al weten dat met name uit Stadshagen veel meldingen kwamen over hinder door zeer zwaar vuurwerk.

Politiek
De Zwolse partijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben in november schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over vuurwerkoverlast. Ze willen weten welke mogelijkheden er zijn om die te verminderen. Aanleiding is de uitkomst van het onderzoek van de Stentor over vuurwerk. Daaruit blijkt dat 45 procent van de Zwolse ondervraagden een nieuwjaarsviering wenst zonder consumentenvuurwerk.
BRON
door Arjan op 07-12-2018, 12:05
KEULEN - De Duitse douane en politie hebben, in overleg met Poolse en Nederlandse collega’s, een landelijke actie uitgevoerd tegen de onlinehandel in illegaal vuurwerk. Bij de operatie zijn 57 personen gearresteerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Keulen vrijdag meegedeeld.

De invallen hadden plaats in de regio’s Berlijn-Brandenburg, Dresden, Essen, Frankfurt, Hannover, Hamburg, München en Stuttgart. In totaal werden 53 woningen en opslagplaatsen doorzocht. Daarbij zijn 27.000 stuks vuurwerk en 315 kilo springstof in beslag genomen. Het spul was zonder vergunning ingevoerd uit Polen en viel volgens de autoriteiten in de hoogste gevarenklasse van de Duitse springstofwet. Een deel was bestemd voor de Nederlandse markt. Donderdag werd al bekend dat Nederlandse politie ongeveer 2000 kopers van illegaal Pools vuurwerk in het vizier heeft.

Ontploffing

In Bad Berleburg (Noordrijn-Westfalen) werden zeven panden ontruimd waar meerdere families woonden. In de directe omgeving was explosief materiaal aangetroffen dat niet zonder risico kon worden afgevoerd. Het is ter plekke tot ontploffing gebracht.
Ook werden 74 pakketten met extreem zware kanonslagen onderschept bij een bezorgingsdienst. De inhoud was „absoluut levensgevaarlijk”, zei een woordvoerder van het OM. „De kopers hebben geen flauw idee waar ze bovenop zitten.” Op verschillende plaatsen werden tevens bijvangsten gedaan in de vorm van steekwapens, pistolen en drugs.

BRON
door Robin op 07-12-2018, 01:04
Zogenoemd categorie 1 vuurwerk en illegaal vuurwerk, is maar lastig te onderscheiden. Het kindervuurwerk mag heel het jaar door worden afgestoken, maar dat weten veel mensen niet. Het levert dan ook vragende blikken op, wanneer je het vuurwerk afsteekt.

"Het is maar goed dat mijn kinderen het niet weten," zegt een moeder in Middelburg op straat. "Toen ik jullie het zag afsteken, dacht ik meteen; dat mag helemaal niet."
En dat denken veel mensen op straat. Het bestaan van categorie 1 vuurwerk is bij velen onbekend, terwijl het toch harde knallen oplevert. Vaak wordt gedacht dat het gaat om confettikanonnen en taartfonteinen, maar er is veel meer keuze.
[img=770x0]https://imgz.rgcdn.nl/dc5da45d37484803825b53e328e1698f/opener/Legaal-vuurwerk-in-de-straten-van-Middelburg-foto-Omroep-Zeeland.jpg[/img]
In de supermarkt
Het legale vuurwerk is heel het jaar door te koop in winkels, maar in december ligt het ook in een aantal supermarkten. Bij een Duitse keten staan grote dozen waar honderden verschillende soorten F1-vuurwerk staan opgeslagen. De winkel heeft zelfs een speciale folder om het vuurwerk onder de aandacht te brengen.
Het F1-vuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht en afgestoken. Volgens de website van de politie mag er geen sprake zijn van baldadigheid en vernieling en mag het vuurwerk alleen worden verkocht aan 12 jarigen, of ouder.
BRON
door Robin op 07-12-2018, 00:35
Na de kerstvakantie start de groenaannemer vanaf 2 januari met het onderhoud van de openbare ruime en wordt bij de veegrondes extra aandacht gegeven aan de locaties waar veel vuurwerk wordt afgestoken. Gemeente roept inwoners op hun eigen vuurwerkafval op te ruimen: 'Oud en Nieuw is een groot feest waar we met zijn allen van genieten. Maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel rommel op straat. Is de laatste vuurpijl uitgedoofd? 

Ruim dan direct het vuurwerkafval op zodat het niet blijft liggen op straat. Denk daarbij ook aan vuurwerk dat niet is afgegaan. Zo begint 2019 opgeruimd en veilig.' Vuurwerk is restafval: 'Gooi het bij het restafval, niet in de papierpak.' Vuurwerkresten kunnen ook gratis worden ingeleverd bij de gemeentelijke afvalscheidingsstations.BRON
door Robin op 06-12-2018, 22:40
REGIO - In Wassenaar en Leiden is donderdag ruim 3500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. In het villadorp lag 1750 kilo in een garage, in de Sleutelstad werd 2000 kilo gevonden in twee loodsen. Twee mannen uit Wassenaar van 19 en 53 zijn aangehouden.

De recherche begon een onderzoek nadat er een tip was binnengekomen. Het onderzoek leidde naar de twee verdachten en de opslaglocaties. Zowel de garage als de loodsen waren niet ingericht op de opslag van vuurwerk.
De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben dit jaar afspraken gemaakt over de opsporing en vervolging van handel in en opslag en afsteken van illegaal vuurwerk. Het OM zal forse straffen gaan eisen, zo meldt de politie, en dat zou kunnen uitdraaien op enkele weken celstraf.[/url]
[url=https://www.omroepwest.nl/nieuws/3733813/Ruim-3500-kilo-illegaal-vuurwerk-in-beslag-genomen]BRON
door Mjd op 06-12-2018, 21:18
- - - S T A T E M E N T - - - 

Uit onderzoek blijkt dat vuurwerk een nihile bijdrage levert aan de uitstoot van schadelijke gassen. De Vuurwerk Federatie concludeert dat dit daarom geen argument meer kan zijn vóór een vuurwerkverbod.

Vuurwerk Federatie onderzoekt; milieu impact vuurwerk blijkt verwaarloosbaar

Een veelgehoord argument voor een algeheel vuurwerkverbod is de impact van vuurwerk op het milieu. Uit recente onderzoeken blijkt echter dat dit onterecht is. De uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en zware metalen is verwaarloosbaar ten opzichte van de normale dagelijkse uitstoot. Op een heel jaar is de uitstoot van vuurwerk nagenoeg gelijk aan 0. 

Eerder dit jaar concludeerde het RIVM dat het fijnstof afkomstig van vuurwerk, net als dat van paasvuren, minimaal is. Om de uitstoot van broeikasgassen en zware metalen in kaart te brengen heeft de Vuurwerk Federatie in samenwerking met een student van de Universiteit Utrecht gekeken naar de impact van deze gassen en metalen op het milieu.

Er wordt jaarlijks zo’n 16,5 miljoen kilo vuurwerk geïmporteerd voor oud en nieuw. Grofweg 20% hiervan is kruit, de rest bestaat uit papier, klei en overige materialen. Op basis van gegevens van de samenstelling van vuurwerk en een onderzoek van het RIVM is eerst de totale broeikasgas uitstoot van vuurwerk bepaalt. Dagelijks wordt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 548.000 ton broeikasgas geproduceerd.  Op 31 december is de uitstoot van vuurwerk hier slechts 0,97% van. Personenauto’s stoten op oudejaarsdag 10 keer meer broeikasgas uit dan vuurwerk! De uitstoot van broeikasgas door vuurwerk is dus minimaal. 

Daarnaast is er gekeken naar de uitstoot van zware metalen. Dit betreft metalen zoals Strontium, Barium, Koper, Antimoon en Zink die in onze bodem terechtkomen. Als je de waarden van vuurwerk vergelijkt met de dagelijkse emissie als gevolg van de vleesindustrie, de aanvoer door rivieren uit buurlanden en zelfs uit regen valt de bijdrage van vuurwerk in het niet. 

Omdat vuurwerk dus geen noemenswaardige bijdrage levert aan uitstoot van schadelijke stoffen, is dit argument vanaf nu waardeloos. Wanneer je meer informatie wilt over dit onderzoek, kun je contact met ons opnemen via Facebook of mail.
 •  Vorige
 • 1
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5(current)
 • 6
 • 7
 • ...
 • 24
 • Volgende 
Welkom, vuurwerkliefhebber!
Je moet eerst even registreren voordat je kunt inloggen of berichten kunt plaatsen op dit forum.
Forums doorzoeken
Statistieken
Leden: 796
Nieuwste lid: Dries@Zena
Aantal topics: 7,855
Aantal berichten: 24,966
Gebruikers online
Er zijn momenteel 210 gebruikers online.
 0 leden | 207 gasten
Applebot, Bing, Google