AVP Vuurwerk
Geen vuurwerkverbod voor deelgebieden gemeente Aalten - Afdrukversie

+- AVP Vuurwerk (https://www.avpvuurwerk.nl/forum)
+-- Forum: Vuurwerk in de media Binnen & Buitenland (https://www.avpvuurwerk.nl/forum/forumdisplay.php?fid=596)
+--- Forum: Vuurwerk in de media 2019 (https://www.avpvuurwerk.nl/forum/forumdisplay.php?fid=600)
+---- Forum: [Archief]Vuurwerk in de media 2018 (https://www.avpvuurwerk.nl/forum/forumdisplay.php?fid=689)
+---- Topic: Geen vuurwerkverbod voor deelgebieden gemeente Aalten (/showthread.php?tid=7883)Geen vuurwerkverbod voor deelgebieden gemeente Aalten - Robin - 29-10-2018

AALTEN - Elk jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op kleine onderdelen gewijzigd. Basis voor de APV's is een modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Elke gemeente kiest zelf welke onderdelen van toepassing zijn. De VNG komt elk jaar in de zomer met een zogenaamde verzamelwijziging. Vaak gaat het daarbij om kleine technische wijzigingen, die door een gemeente zonder meer worden overgenomen. Soms staan er ook suggesties in voor aanvullend beleid. Dit jaar kwam het aanwijzen van gebieden ter sprake, waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Voor de Progressieve Partij was dit in de zomer aanleiding om te vragen of burgemeester en wethouders de invoering van dergelijke vuurwerkvrije gebieden in de gemeente willen overwegen. De partij suggereerde om het afsteken van vuurwerk in het buitengebied te verbieden. B en W neemt deze suggestie niet over. "Ik zie geen directe aanleiding om gebiedsverboden in te voeren", zegt burgemeester Anton Stapelkamp. "Er zijn geen verhalen en beelden bij mij bekend dat het in Aalten uit de hand loopt." Er worden echter wel vaker artikelen in een APV opgenomen om een mogelijkheid te hebben om in te kunnen grijpen als er een probleem is. Stapelkamp voelt daar niet voor. "Wij willen pas iets doen als er een noodzaak is."BRON